Over Hadassa

Welkom op de website van Hadassa Kindcentra. Hadassa is een kinderdagverblijf in Ridderkerk. Wij hebben een duidelijk pedagogisch karakter dat haar oorsprong vindt in de christelijke normen en waarden waar de Nederlandse samenleving uit opgebouwd is.

Wij willen een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van het kind. Zowel de morele-, emotionele-, sociale-, cognitieve-, creatieve- als de motorische- en de muzikale ontwikkeling worden gestimuleerd. Op deze wijze zorgen wij voor een evenwichtig aanbod dat recht doet aan elk kind!