"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

Welkom bij Kinderdagverblijf Hadassa

 

 

  • Kinderopvang in Ridderkerk
  • Dagopvang en BSO
  • Christelijke normen en waarden
  • Ons team

 

Wie zijn wij?

Welkom op de website van Hadassa kinderopvang. Hadassa is een kinderdagverblijf met een BSO in Ridderkerk. Wij hebben een duidelijk pedagogisch karakter. Haar oorsprong ligt in de christelijke normen en waarden waar de Nederlandse samenleving uit opgebouwd is. 

Ons team

Ons team is professioneel, durft kwetsbaar te zijn en wil groeien. Doordat de teamleden uit verschillende kerken en van diverse denominaties zijn ontstaat er een boeiende dynamiek. Wij beschouwen deze verschillen als aanvullend en waardevol. 

Het team van Hadassa bestaat uit ruim 25 medewerkers. Hiervan functioneren de meesten als pedagogisch medewerker op de groep. Zij vangen de kinderen enthousiast op en stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van het kind op diverse gebieden. 

Andere medewerkers zorgen ervoor dat alles achter de schermen bij Hadassa soepel verloopt. Onze grootste zorg kan op deze manier gegeven worden aan de kinderen. Deze medewerkers zijn administratief medewerkers, kwaliteit- en beleidsmedewerkers, een medewerker van de technische dienst, een human resource medewerker en medewerkers van de planning. 

Verder zijn er pedagogisch- en VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) coaches die de pedagogisch medewerkers ondersteunen. Dit gebeurt onder andere bij het implementeren van het VVE- programma en bij het voorleven en overbrengen van de christelijke identiteit. Meer over VVE staat beschreven onder Kwaliteit.

Stagiaires

Stagiaires zijn ook welkom bij ons. Er is een praktijkopleider die zich met zorg ontfermd over het reilen en zeilen rondom stages. Meer informatie staat beschreven bij Stagiaires, onder Contact.

Thematisch werken

Bij Hadassa werken we elke acht weken met een bepaald thema. In dat thema werken wij met een hartconcept en doelen. Het hartconcept laat zien wat God over het thema zegt. Zo leren we Hem beter kennen en zien we dat Hij in alles betrokken is. De doelen beschrijven waarom we deze activiteiten doen en aan welk ontwikkelingsgebied we spelenderwijs werken.

Ouders krijgen van ons een themabrief waarin staat wat we gaan doen met de kinderen. Thuis kunt u bij dit thema aansluiten door bijvoorbeeld dezelfde liedjes te zingen of door dezelfde verhalen te lezen.

We werken met drie groepen, waardoor er drie verschillende thema's kunnen zijn. Dit zijn de baby/dreumesgroepen, peutergroepen en de BSO-groepen. Soms werken we met hetzelfde thema, maar ligt de nadruk per groep op een ander ontwikkelingsgebied.

In deze link vindt u een voorbeeld van themabrief ‘Vakantie’ van de peutergroepen ’t Paradijs en de Veilige Haven.