"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

Welkom bij Kinderdagverblijf Hadassa

 

 

  • Kinderopvang in Ridderkerk
  • Dagopvang en BSO
  • Christelijke normen en waarden
  • Ons team

 

Wie zijn wij?

Welkom op de website van Hadassa kinderopvang. Hadassa is een kinderdagverblijf met een BSO in Ridderkerk. Wij hebben een duidelijk pedagogisch karakter. Haar oorsprong ligt in de christelijke normen en waarden waar de Nederlandse samenleving uit opgebouwd is. 

Ons team

Ons team is professioneel, durft kwetsbaar te zijn en wil groeien. Doordat de teamleden uit verschillende kerken en van diverse denominaties zijn ontstaat er een boeiende dynamiek. Wij beschouwen deze verschillen als aanvullend en waardevol. 

Het team van Hadassa bestaat uit ruim 25 medewerkers. Hiervan functioneren de meesten als pedagogisch medewerker op de groep. Zij vangen de kinderen enthousiast op en stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van het kind op diverse gebieden. 

Andere medewerkers zorgen ervoor dat alles achter de schermen bij Hadassa soepel verloopt. Onze grootste zorg kan op deze manier gegeven worden aan de kinderen. Deze medewerkers zijn administratief medewerkers, kwaliteit- en beleidsmedewerkers, een medewerker van de technische dienst, een human resource medewerker en medewerkers van de planning. 

Verder zijn er pedagogisch- en VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) coaches die de pedagogisch medewerkers ondersteunen. Dit gebeurt onder andere bij het implementeren van het VVE- programma en bij het voorleven en overbrengen van de christelijke identiteit. Meer over VVE staat beschreven onder Kwaliteit.

Stagiaires

Stagiaires zijn ook welkom bij ons. Er is een praktijkopleider die zich met zorg ontfermd over het reilen en zeilen rondom stages. Meer informatie staat beschreven bij Stagiaires, onder Contact.

Thematisch werken

Wij willen u graag meenemen in de huidige thema's. Deze thema's bevatten een brief voor de ouders, het hartconcept en de doelen.

In de brief kunt u vinden wat we gaan doen met de kinderen. U kunt thuis dan ook aansluiten door bijvoorbeeld dezelfde liedjes te zingen. De doelen beschrijven waarom we deze activiteiten doen en aan welk ontwikkelingsgebied we spelenderwijs werken. Het hartconcept laat zien wat God over dit thema zegt. Zo leren we Hem beter kennen en zien we dat Hij in alles betrokken is!

We werken met drie groepen, waardoor er drie verschillende thema's kunnen zijn. Soms werken we met hetzelfde thema, maar ligt de nadruk per groep op een ander ontwikkelingsgebied. De groepen zijn De Oase & De Vallei, De Safari & 't Paradijs & De Amazone, De Savanne & 't Regenwoud.

Telkens zal het thema van één groep zichtbaar zijn met het hartconcept en de doelen. Klik op de button hieronder om de Themabrief te openen.

Thema 282px

  • Thema: Familie - ik ken mijn familie
  • Hartconcept: "Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen ( Joz. 24:15)"
  • Doelen: Emotioneel vrij zijn, samen spelen samen werken, uiten en vormgeven