BSO-groepen Amazone en ’t Regenwoud

Uit school

Ons BSO- aanbod kenmerkt zich door dat we de beschikbare ruimtes inzetten als 3e pedagoog. Dit houdt in dat de ruimtes een bepaald spel uitlokken of aanbieden.

  • In de Amazonegroep vangen we de kinderen uit groep 1,2 en 3 op.
  • In ’t Regenwoud vangen we de kinderen van groep 4 tot groep 8 op.

Dit zijn basisgroepen. Na het gezamenlijke moment kunnen alle kinderen zich, in overleg, vrij door onze ateliers bewegen.  

We ontvangen de kinderen na school gezellig aan de grote tafel. Onder het genot van groente en fruit nemen we de dag door: de één vertelt wat, de ander laat wat zien en soms moet er even stoom worden afgeblazen. We willen de kinderen het gevoel geven dat ze thuiskomen.

Activiteit en spel

Op onze groepen staat elkaar leren respecteren, het verder bouwen aan karakter en het gevoel van thuiskomen centraal. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan talentontwikkeling en het bevorderen van sociale vaardigheden. Dit gebeurt in een spelvorm of een uitdagende activiteit rondom een thema. De kinderen zijn vrij om te kiezen of ze binnen of buiten gaan spelen. De pedagogisch medewerkers kijken waar de kinderen behoefte aan hebben. Zo heeft het ene kind behoefte om rustig bij te komen en de ander wil actief spelen. Daar is alle ruimte voor.

Ateliers

Er wordt op de BSO naast vrij spel binnen en buitenspelen, gewerkt met ateliers. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen gaan doen. In de ateliers wordt een themagerichte activiteit aangeboden.

Zo is er een Cultuur atelier. Hier kan er gekookt worden, drama gespeeld of muziek gemaakt worden.

Dan is er een Handvaardigheid atelier. Dit atelier biedt een breed scala aan op het gebied van creatieve handvaardigheid.

Als laatste is er een Constructie atelier. Er is hier ruimte voor techniek, lego, K’nex, en programmeren (B-bots).

Mentorschap

Alle kinderen hebben een mentor. In de leeftijd van 4-6 jaar is de mentor aanspreekpersoon voor de ouders. Vanaf 7 jaar voeren de pedagogisch medewerkers ook gesprekken met de kinderen zelf over het welbevinden. Ouders kunnen jaarlijks ingaan op de uitnodiging voor een oudergesprek.

Buitenruimte met natuurtuinen

Sinds 2019 deelt Hadassa samen met Pameijer nieuwe aangelegde natuurtuinen. Kinderen kunnen spelen in zand, (modder)paadjes ontdekken, gewassen en bloemen zien groeien en er staat allerlei natuurlijk speelmateriaal. Zo maken de kinderen kennis met de mooie, maar ook leuke schepping!

BSO-groepen

  • Gevoel geven van thuiskomen
  • Verder bouwen aan het karakter
  • Elkaar leren respecteren
  • Thema, ateliers en vrij spel/ sport en spel

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame