"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

Ontstaan en logo

Betekenis Hadassa:

  • Joodse betekenis "bloeiende Mirte"
  • Werd in het Perzisch Esther
  • Esther betekent "Ster, verspreider van licht"
  • Opgevoed door 3e partij, haar oom Mordechai
  • Hadassa kinderopvang is ook 3e partij in opvoeding 

 

Ontstaan

In 2008 ontstond er een verlangen in het hart van Sandra om zelf een kinderopvang te starten. Zij gelooft dat God dit in haar heeft gezaaid. Het duurt echter tot maart 2010 wanneer God haar duidelijk maakt dat ze moet stoppen met haar huidige baan en mag beginnen met het oprichten van Hadassa. Sandra schreef haar ondernemingsplan en zette stappen. 

Vanaf toen heeft ze veel stappen gezet, voornamelijk in geloof en vertrouwen dat God haar dit verlangen had gegeven en daarom ook zou voorzien. We zijn nu een aantal jaren verder en mogen vieren dat Hadassa op dit moment 7 groepen met kinderen kan opvangen. 

Logo

De naam Hadassa is gekozen vanwege de geschiedenis van Hadassa (beter bekend als Esther) in de Bijbel. Hadassa is een Joodse naam en betekent ‘bloeiende Mirte’. Deze Mirte verspreidt een heerlijke geur in gebroken staat, en groeit op droge grond. Haar oom Mordechai heeft Hadassa opgevoed toen haar ouders stierven. Hij heeft haar geleerd om rekening te houden met God. Hierdoor is haar karakter gevormd. Toen de Joodse Hadassa naar het hof werd geroepen, moest zij haar Joodse identiteit verbergen. Zij werd Esther, dat is een Perzische naam. De betekenis daarvan is ‘ster, verspreider van licht’. 

Er is voor ons kinderdagverblijf gekozen voor de naam Hadassa. Zij werd opgevoed door Mordechai, de derde partij, of ook wel de partner in de opvoeding van Hadassa. Ook wij willen een partner in de opvoeding zijn. We willen naast ouders staan en hen ondersteunen in het grootbrengen van hun kind(eren), met name door hen te leren om rekening te houden met God en anderen. In ons logo zijn de bloeiende tak en de stralende ster te zien. Het is juist het geven aan anderen om ons heen wat het leven zo rijk kan maken; het laat je bloeien en stralen.