Kwaliteit

Overige onderdelen kwaliteit

  • Spelenderwijs aansluiten
  • Blijvend ontwikkelen
  • BHV en Kinder-EHBO

Veiligheid en kwaliteit

Wij bij Hadassa vinden kwaliteit en veiligheid belangrijk. De medewerker kwaliteit en veiligheid waakt hierover. Met elkaar kijken we waar het goed gaat en wat er beter kan. We willen niet stil staan, maar blijvend ontwikkelen. Dit komt de veiligheid en kwaliteit van opvang ten goede.

Eén van de middelen om over onze kwaliteit te waken is het toezicht van de GGD waar alle kinderdagverblijven onder vallen. Jaarlijks voert de GGD aangekondigde en onaangekondigde inspecties uit. Deze inspectierapporten kunt u na publicatie inzien via de linkjes hieronder in de buttons.

Personeel

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van de benodigde diploma’s en certificaten. Dit zijn een diploma van een relevant pedagogische opleiding en certificaten zoals VVE, BHV, meldcode en Kinder-EHBO.

Meer over ons VVE-programma, kunt u vinden in de menubalk onder ‘locaties’ op de pagina van de peutergroepen.

Het ondersteunend personeel heeft ook pedagogische diploma’s en/of certificaten, of een relevante opleiding met betrekking tot de taken die zij uitvoeren.

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame