"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

Privacy beleid en klachten reglement

Kinderopvang Hadassa respecteert de regels omtrent privacy en klachten

 

Klachtenreglement

Ons verlangen is om een goede relatie op te bouwen met alle ouders en kinderen. Toch kan er zelfs in de beste relaties weleens ontevredenheid zijn. Wij hopen dat u ons daarover in voorkomend geval zult aanspreken. Mocht dat, om welke reden dan ook niet kunnen, dan kunt u zich melden bij onze vertrouwenspersoon. Wie dat is kunt u vinden in onze informatiegids die u bij inschrijving ontvangt. 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met https://www.klachtenloket-kinderopvang.nlwaar Hadassa staat ingeschreven. 

Het klachtenreglement kunt u openen via de link in de button.

 Klachtenreglement 

Privacy beleid

Als kinderdagverblijf gaat de privacywet ook aan ons niet voorbij. We willen zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de gegevens van u en uw kind(eren). In ons privacy statement staat onder andere beschreven welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Ook kunt u persoonsgegevens inzien, wijzigen of corrigeren. Tevens staat er informatie in over het verstrekken van gegevens aan derden. Hiermee voldoen we aan de eisen die de wet AVG van ons vraagt. Hieronder staat ons privacy statement beschreven zoals wij deze hanteren.

 Privacy beleid