"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

Kwaliteit

Bij kinderopvang Hadassa wordt ouderbetrokkenheid als heel belangrijk ervaren

Overige onderdelen kwaliteit

  • Spelenderwijs aansluiten
  • Blijvend ontwikkelen
  • BHV en Kinder-EHBO

 Formulier medicactie 

 

VVE Startblokken

Hadassa werkt met het ontwikkelingsgerichte VVE- (voor- en vroegschoolse educatie) programma Startblokken. Met dit programma wordt de ontwikkeling van kinderen op speelse wijze gestimuleerd. Spel is de basis en de volwassenen spelen mee op het juiste moment. Door middel van spel zijn kinderen onder andere bezig met taal en woordenschat. 

Er is gekozen voor Startblokken omdat spel aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Dit zien we Jezus ook doen als Hij ons iets wil leren. Hij vertelt in gelijkenissen om aan te sluiten bij onze belevingswereld. Ook zien we dat Jezus Zijn discipelen onderwijst door ervaringen. Hij doet het voor, zij mogen het nadoen en vervolgens worden ze uitgezonden. Dit principe past bij de missie van Hadassa en sluit aan bij dit programma.

Veiligheid en kwaliteit

Wij bij Hadassa vinden kwaliteit en veiligheid belangrijk. De medewerker kwaliteit en veiligheid waakt hierover. Met elkaar kijken we waar het goed gaat en wat er beter kan. We willen niet stil staan, maar blijvend ontwikkelen. Dit komt de veiligheid en kwaliteit van opvang ten goede. 

Eén van de middelen om over onze kwaliteit te waken is het toezicht van de GGD waar alle kinderdagverblijven onder vallen. Jaarlijks voert de GGD aangekondigde en onaangekondigde inspecties uit. Deze inspectierapporten kunt u na publicatie inzien via de linkjes hieronder in de buttons.

 GGD rapporten KDV 

 GGD rapporten BSO 

 GGD rapport Jasmijnstraat

Personeel

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van de benodigde diploma’s en certificaten, zoals een diploma van een relevant pedagogische opleiding en certificaten zoals VVE, BHV, meldcode en Kinder-EHBO. Het ondersteunend personeel heeft ook pedagogische diploma’s en/of certificaten, of een relevante opleiding met betrekking tot de taken die zij uitvoeren.