"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

BSO-groep De Savanne (7 - 9 jaar)

In de BSO middenbouwgroep van kinderopvang Hadasssa leren de kinderen activiteiten om intitiatieven te ontplooien en winnen en verliezen

BSO-groep middenbouw:

  • Activiteiten om initiatieven te ontplooien
  • Leren winnen en verliezen
  • Leren omgaan met emoties
  • Bouwen aan karakter en relaties
  • Thema en vrij spel

 

Uit school

We ontvangen de kinderen na school gezellig aan de grote tafel op de groep. Onder het genot van groente en fruit nemen we de dag door of praten we over het thema. 

De Savanne heeft een ruimte op de bovenverdieping en deelt deze met de aangrenzende ruimte van ’t Regenwoud. 

Eigen initiatief ontwikkelen

In deze groep zijn de kinderen heel leergierig. Ze leren waar zij goed in zijn en waar de ander goed in is. Winnen en verliezen, bouwen, zelf ideeën en regels bedenken, creëren, vriendjes en vriendinnetjes krijgen, de eigen behoeften en die van de ander herkennen hebben allemaal een plaats in deze groep. 

Er worden diverse activiteiten aangeboden om aan deze behoeften tegemoet te komen. De pedagogisch medewerker betrekt de kinderen bij het bedenken en uitvoeren van spellen en activiteiten.

Emoties en relaties

Door het vele ontdekken in sociale situaties, komen vaak emoties los. De pedagogisch medewerkers helpen door kinderen emoties en bedoelingen te laten verwoorden. 

Er wordt ook stil gestaan bij de invloed van hun gedrag op de ander. Op deze manier leren zij omgaan met de eigen emoties, omzien naar de ander en het bouwen aan relatie. Zij verkrijgen inzicht in hun karakter en deze wordt verder gevormd.

Thema en vrij spel

De thema’s van De Savanne en ’t Regenwoud zijn hetzelfde. De grotere kinderen hebben andere behoeften dan het jonge kind. Daar wordt aan de hand van aangepaste thema’s en activiteiten op ingespeeld. 

De kinderen zijn vrij om mee te doen of om zelf te spelen.