"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

BSO-groep 't Regenwoud (10 - 12 jaar)

BSO-groep bovenbouw:

  • Talenten verder ontwikkelen
  • Gesprek voeren
  • Bouwen aan karakter en verantwoordelijkheid
  • Thema en vrij spel

 

Uit school

We ontvangen de kinderen na school gezellig aan de grote tafel op de groep. Onder het genot van groente en fruit nemen we de dag door, praten we over het thema of andere onderwerpen. 

’t Regenwoud heeft een ruimte op de bovenverdieping en deelt deze met de aangrenzende ruimte van De Savanne. Er is tevens een ruimte om huiswerk te kunnen maken.

Sport, spel en muziek

In deze groep hebben kinderen al heel veel geleerd. Zij ontdekken en ontwikkelen hun talenten verder en staan open voor gesprekken. Sport, spel en muziek vinden zij interessant. Het activiteitenaanbod is dan ook veelal daarop gericht.

Samen verantwoordelijk

Ze experimenteren met het toepassen van de (sociale) regels en stellen deze soms ter discussie. Samen met de pedagogisch medewerkers bedenken ze wat werkt en wat belangrijk is in de groep. Ook spreken ze elkaar hierop aan. Zij leren dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep.

Thema en vrij spel

’t Regenwoud en de Savanne ontdekken aan de hand van hetzelfde thema. Op ’t Regenwoud worden er naast activiteiten ook gesprekken gevoerd. 

Verder ontdekken ze wat (de geldende) normen en waarden zijn en onderzoeken ze wat de Bijbel zegt over bepaalde onderwerpen. Ze leren toe te passen wat de Bijbel hen laat zien over hoe om te gaan met zichzelf, de ander en de omgeving. 

Ook de kinderen van ’t Regenwoud zijn vrij om mee te doen met de aangeboden activiteiten of om vrij te spelen.