"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

Locatie en groepen

Hadassa kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang in De Metronoom in Ridderkerk

Groepen en opvangsoort:

  • Babygroep (0 - 1 jaar)
  • Dreumesgroep (1 - 2,5 jaar)
  • Peutergroep (2,5 - 4 jaar)
  • Peutergroep (alleen ochtenden 2,5 - 4 jaar)
  • BSO bestaat uit NSO, VSO, vakantieopvang (4 - 12 jaar)
  • BSO indeling op leeftijd in 3 groepen
  • Flexibele en incidentele opvang

 

Locatie De Metronoom

Hadassa is gevestigd in het kindercentrum De Metronoom. De Metronoom is een multifunctioneel kindercentrum met onder andere een dagverblijf voor (licht) gehandicapte- en autistische kinderen, aangeboden door Stichting Pameijer. 

Doordat we in één gebouw gehuisvest zijn, kunnen we van elkaars faciliteiten gebruikmaken. Zo is er een gymzaal aanwezig waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en gebruiken we gezamenlijk de natuurtuinen (zie buitenruimte).

Groepen

Bij Hadassa wordt er gewerkt met horizontale groepen. Elke leeftijdsfase kent zijn eigen behoeften. Door het werken met horizontale groepen voorzien we het beste in deze diverse behoeften. Ons kinderdagverblijf biedt dagopvang, bestaande uit een babygroep (0 - 1 jaar), een dreumesgroep (1 - 2,5 jaar) en een peutergroep (2,5 - 4 jaar). 

Ook bieden we peuteropvang. Dit zijn ochtenden voor peuters in de leeftijd 2,5 – 4 jaar. 

Verder zijn er drie Buitenschoolse Opvang-groepen (BSO). Deze drie groepen bestaan uit een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De BSO bestaat uit de Naschoolse opvang (NSO), de voorschoolse opvang (VSO) en de vakantiegroep. 

We bieden flexibele opvang wanneer u onregelmatige diensten heeft, incidentele opvang op aanvraag en een onderwijsdeal voor opvang buiten de schoolvakanties.

Buitenruimte met natuurtuinen

Sinds 2019 deelt Hadassa samen met Pameijer nieuwe aangelegde natuurtuinen. Kinderen kunnen spelen in zand, (modder)paadjes ontdekken, gewassen en bloemen zien groeien en er staat allerlei natuurlijk speelmateriaal. 

Zo maken de kinderen kennis met de mooie, maar ook leuke schepping!