"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

Locatie Metronoom en groepen

Hadassa kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang in De Metronoom in Ridderkerk

Groepen en opvangsoort:

  • Twee babygroepen (0 - 1,5 jaar)
  • Dreumesgroep (1,5 - 2,5 jaar)
  • Peuterochtendgroep (2,5 - 4 jaar)
  • BSO bestaat uit NSO, VSO, vakantieopvang (4 - 12 jaar)
  • BSO indeling op leeftijd in 3 groepen
  • Flexibele en incidentele opvang

 

Locatie De Metronoom

Hadassa is gevestigd in het kindercentrum De Metronoom. De Metronoom is een multifunctioneel kindercentrum met onder andere een dagverblijf voor (licht) gehandicapte- en autistische kinderen, aangeboden door Stichting Pameijer. 

Doordat we in één gebouw gehuisvest zijn, kunnen we van elkaars faciliteiten gebruikmaken. Zo is er een gymzaal aanwezig waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en gebruiken we gezamenlijk de natuurtuinen.

Groepen

Bij Hadassa wordt er gewerkt met horizontale groepen. Deze locatie biedt dagopvang, bestaande uit:

  • twee babygroepen (0 – 1,5 jaar)
  • een dreumesgroep (1,5 - 2,5 jaar)
  • een peuterochtendgroep (2,5 - 4 jaar)
  • drie buitenschoolse opvang-groepen (BSO voor kinderen van 4 t/m 12 jaar).

De BSO-groepen bestaan uit een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De BSO bestaat uit de naschoolse opvang (NSO), de voorschoolse opvang (VSO) en de vakantiegroep. 

We bieden flexibele opvang wanneer u onregelmatige diensten heeft, incidentele opvang op aanvraag en een onderwijsdeal voor opvang buiten de schoolvakanties. Het aantal beschikbare “flex-plekken” is beperkt informeer tijdig naar de mogelijkheden.

Buitenruimte met natuurtuinen

Sinds 2019 deelt Hadassa samen met Pameijer nieuwe aangelegde natuurtuinen. Kinderen kunnen spelen in zand, (modder)paadjes ontdekken, gewassen en bloemen zien groeien en er staat allerlei natuurlijk speelmateriaal. 

Zo maken de kinderen kennis met de mooie, maar ook leuke schepping!