"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

BSO Vakantiegroep Metronoom

Bij de BSO vakantiegroep van kinderopvang Hadassa zijn activiteiten en uitstapjes met een thema

BSO Vakantiegroep:

  • Uitstapjes en workshops
  • Thema en vrij spel
  • Samen bouwen aan karakter
  • Deelname Vakantie-Bijbelweek

 

Vakantieprogramma

In de schoolvakanties bieden we een vakantieprogramma aan met verschillende activiteiten en/ of culturele uitstapjes. Er is dan nog meer ruimte om te ontdekken aan de hand van het thema. De activiteiten en uitstapjes zijn daaraan gerelateerd. 

Daar omheen is er ook ruimte voor vrij spel.

Workshops

Er wordt een gevarieerd aanbod van activiteiten opgezet. Naast sport, spel en handenarbeid, biedt Hadassa de mogelijkheid om een workshop muziekles, dans of drama te volgen.

Samen bouwen aan karakter

In de vakantie trekken we hele dagen met elkaar op. In de omgang met elkaar leren de kinderen hoe we naar elkaar omzien, verantwoordelijkheid dragen, elkaar betrekken en respecteren. De pedagogisch medewerkers leven dit voor en stimuleren de kinderen hierin.

In de laatste week van de zomervakantie sluiten we aan bij de vakantie-Bijbelweek.

vakantieprogramma aan met verschillende activiteiten en/ of culturele uitstapjes