"Gemaakt voor relatie"

"Geloven in elk kind"

"Iedereen kostbaar en uniek"

"Kinderopvang met passie"

"Partner in opvoeding"

 

Peutergroep 't Paradijs

De peutergroepen van kinderopvang Hadassa leren en ontwikkelen

Peutergroep dagopvang:

  • Bouwstenen van het karakter
  • Ontwikkelen en leren samenwerken
  • Rol in groep ontdekken
  • Creatief en spelenderwijs

 

Toepassen

In deze groepen leiden we de kinderen van onderzoeken naar toepassen. De rust, de veiligheid en de geborgenheid hebben een goede basis gelegd voor de gezonde ontwikkeling. Samen met de ouder(s) gaan we van hieruit werken aan de bouwstenen van het karakter.

Ruimte om te ontwikkelen

Onze leidraad hierbij is de Bijbel, Galaten 5:23 ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Dit vraagt van de ruimte dat de kinderen zich in deze vrucht kunnen ontwikkelen. Er wordt in de ruimte met hoeken gewerkt waar de peuters in groepjes van 2 of 4 samen leren spelen. 

Een kind kan ook heerlijk alleen bezig zijn in bijvoorbeeld de leeshoek.

Spelenderwijs

Tijdens kringmomenten leert de peuter om in de grote groep zijn rol te ontdekken. Er is ruimte om creatief en spelenderwijs te leren. Deze ruimte is de wereld in het klein. Er wordt samen met de kinderen gebouwd aan bijvoorbeeld een woonkamer, een winkel, een garage of een tuin. Door middel van rollenspel kunnen de peuters de volwassenen nadoen. Dit helpt hen om de wereld om zich heen beter te begrijpen. 

De kinderen worden betrokken bij de huishoudelijke taken van de pedagogisch medewerkers. Zo dekken we bij ’t Paradijs de tafel samen en ruimen we samen af. Na het eetmoment wordt er in de kring afscheid genomen van de peuters die alleen in de ochtend komen. De peuters van de dagopvang gaan lekker slapen. Het gaat in deze groep niet alleen om het eindeloos spelen maar om het spelenderwijs verantwoordelijkheid leren dragen voor jezelf, je naasten en je omgeving.