Ontstaan en logo

Ontstaan

In 2008 ontstond er een verlangen in het hart van Sandra om zelf een kinderopvang te starten. Zij gelooft dat God dit in haar heeft gezaaid. Sandra schreef haar ondernemingsplan en zette de eerste stappen. Het duurde echter tot maart 2010 wanneer God haar duidelijk maakte dat ze moet stoppen met haar huidige baan en mocht beginnen met het oprichten van Hadassa.. 

Vanaf toen heeft ze veel stappen gezet, voornamelijk in geloof en vertrouwen dat God haar dit verlangen had gegeven en daarom ook zou voorzien. We zijn inmiddels een aantal jaren verder en mogen vieren dat Hadassa op dit moment 9 groepen met kinderen kan opvangen. 

Logo

De naam Hadassa is gekozen vanwege de geschiedenis van Hadassa (beter bekend als Ester) in de Bijbel. Hadassa is een Hebreeuwse naam en betekent ‘bloeiende Mirte’. Deze Mirte groeit zelfs op droge grond.  

Als mensen mogen we, klein en groot, komen zoals we zijn. Hoe meer we ons openen voor Gods leiding, hoe meer Hij door ons heen vrucht kan dragen.  

De mirretak in ons logo symboliseert deze vrucht. Als je Mirre breekt, verspreidt het een heerlijke geur. Wij mogen zo ook de geur van God verspreiden, omdat het lichaam van Christus voor ons gebroken is.  

Toen de Joodse Hadassa naar het hof werd geroepen, moest zij haar Joodse identiteit verbergen. Zij werd Ester, dat is een Perzische naam. De betekenis daarvan is ‘ster, verspreider van licht’. 

In ons logo is, naast de bloeiende Mirtetak, de stralende ster te zien. Ook wij zijn Gods lichtdragers. En ons licht zal pas ten volle stralen in Hem.

Haar oom Mordechai heeft Hadassa opgevoed toen haar ouders stierven. Hij heeft haar geleerd om rekening te houden met God. Hierdoor is haar karakter gevormd. Dat leidde ertoe dat zij op een cruciaal moment in de geschiedenis Gods volk kon redden! Ze voerde Gods plan voor haar leven uit.

Mordechai kan worden beschouwd als de derde partij, of ook wel de partner in de opvoeding van Hadassa. Ook wij willen een partner in de opvoeding zijn. We willen naast ouders staan en hen ondersteunen in het grootbrengen van hun kind(eren), met name door hen te leren om rekening te houden met God en anderen. We geloven dat ook zij dan, net zoals Ester, Gods plan voor hun leven kunnen uitvoeren.

Betekenis Hadassa:

  • Hebreeuwse betekenis is ‘bloeiende Mirte’
  • Vertaald in het Perzisch is Hadassa Ester
  • Ester betekent ‘ster, verspreider van licht’
  • Opgevoed door 3e partij, haar oom Mordechai
  • Hadassa Kindcentra is ook 3e partij in opvoeding 

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame