Ouderbetrokkenheid

Partner in opvoeding en uw betrokkenheid

Hadassa is graag uw partner in de opvoeding. Dat wil zeggen dat wij u zien als de professionals in het kennen van uw kind in de gezinssituatie. Onszelf zien we als de professionals als het gaat om groepsopvoeding. Samen kunnen we onze kennis inzetten tot opbouw van onze kinderen. Hadassa heeft een duidelijke missie. Wij hopen dat ouders die hun kind bij Hadassa aanmelden instemmen met onze visie/missie en dat zij op grond hiervan een bewuste keuze voor Hadassa gemaakt hebben. Op deze wijze zal onze samenwerking optimaal zijn. 

U kunnen op diverse manieren betrokken zijn bij Hadassa. Zo worden er soms activiteiten aangeboden waaraan u praktisch een bijdrage kunt leveren.

Interactief en opbouwend met thema ochtenden en -avonden

Delen en ontwikkelen doen we met veel plezier bij Hadassa. Wij, als partner in de opvoeding van uw kind(eren) nemen u hier graag in mee. Thema-ochtenden/-avonden zijn in het leven geroepen voor ouders en opvoeders. De inhoud is altijd vanuit Bijbels perspectief. We delen kennis en bieden handvatten aan om deze kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. 

Diverse thema’s komen voorbij. ‘Help, mijn kind huilt!’, ‘papa, ik heb u nodig’, ‘doelgericht opvoeden’, ‘samen spelen’, ‘de rol van ouders vanuit Bijbels oogpunt’, is een greep uit ons aanbod. Drie keer per jaar zijn er thema-ochtenden/-avonden.

Opgeven kan door middel van reactie op de uitnodiging die per mail wordt verzonden.

Familydiner

Relatie bouwen aan tafel! Familydiner is een uniek initiatief waaraan u met uw gezin deel kunt nemen. Wij geloven dat het belangrijk is dat uw kind ziet hoe wij met elkaar omgaan en de betrokkenheid onderling. Onder het genot van een diner bij Hadassa is er gelegenheid om andere gezinnen te ontmoeten en gezinnen van medewerkers. Na een drukke werkdag kunt u heerlijk ontspannen aanschuiven bij ons. Kennismaken was nog nooit zo leuk!
Vanwege onze groei zal het concept van Familydiner zoals het bestond, worden aangepast. Deze informatie volgt nog.

Verjaardag meevieren

Wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert, bent u van harte welkom om dit feestmoment mee te vieren op Hadassa. Dit kunt u afstemmen met de mentor van uw kind.

Digitaal schriftje

Om de lijnen kort te houden met u is er een digitaal schriftje beschikbaar. Hierin vertellen de pedagogisch medewerkers wat de kinderen vandaag hebben gedaan. U kunt zo ook de pedagogisch medewerker op de hoogte houden over hoe het thuis is gegaan. Daarnaast is er een overdrachtsmoment bij het breng- en haalmoment tussen u en de pedagogisch medewerker.

Als uw oudste kind naar de basisschool gaat in Ridderkerk, biedt Hadassa een warme overdracht aan. Dit geldt ook voor uw kind wanneer hij/zij een extra zorgvraag heeft. Dat houdt in dat de mentor van uw kind de leerkracht van school uitnodigt op Hadassa om alvast kennis te maken met u en uw kind. Hier kunt u vrijblijvend gebruik van maken.

Ontwikkelingsgesprek

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen u en de mentor van uw kind. De ontwikkeling van uw kind wordt dan besproken. U krijgt een beeld over hoe uw kind het ervaart op de groep bij Hadassa en wat de mentor ziet van uw kind. Over de kinderen waarbij er zorg is rondom de ontwikkeling, zullen er vaker gesprekken plaatsvinden. Voor de BSO- kinderen kunt u als ouders ook gebruik maken van deze jaarlijkse gesprekken.

Pedagogen raadplegen

Als u vragen heeft over de opvoeding kunt u een afspraak maken bij onze pedagogen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en zullen niet worden vastgelegd.

Kraamvisite

Wanneer er gezinsuitbreiding plaats vindt, zijn wij als Hadassa ook betrokken bij u. We komen, wanneer dit gewenst en mogelijk is, graag langs om uw mooie kleintje te bewonderen.

Ouders

  • Thema ochtenden en -avonden
  • Familydiner
  • Verjaardag kind meevieren
  • Digitaal schriftje en ontwikkelingsgesprekken

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame