Oudercommissie

Hadassa vindt het belangrijk om de kwaliteit van de kinderopvang samen met de ouders te bewaken. Ouders hebben medezeggenschap en adviesrecht in het beleid en de gang van zaken. Hiervoor is de oudercommissie opgericht, de OC. 

Beleidsmatige kant

De oudercommissie bestaat uit twee delen, het eerste deel richt zich op beleidsmatige kant; samen met de directie waken ze over het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het meerjarenbeleid, veiligheid en gezondheid. De OC geeft gevraagd en ongevraagd advies wat de kinderen en de organisatie dient. 

Activiteitencommissie

Het tweede deel, de activiteitencommissie, is gericht op het organiseren van de jaarlijkse activiteiten, diverse themadagen, feesten en uitstapjes. Bij deze activiteiten geven ouders een meer praktische invulling aan het bewaken van onze kwaliteit en het onderhouden van onderlinge relatie.
Deze relatie wordt steeds gevormd bij de activiteiten. 

Zitting nemen in de OC

In de oudercommissie is plaats voor minimaal drie en maximaal zes ouders. Per gezin kan één ouder zitting nemen. Een ouder kan maximaal drie jaar zitting nemen en één keer herkozen worden. Als er een vacature komt zal dit via de nieuwsbrief naar alle ouders worden gecommuniceerd. Personeelsleden die zelf een kind op ons kinderdagverblijf hebben kunnen helaas geen zitting nemen. 

De oudercommissie is aangemeld bij de Klachtenloket Oudercommissie Kinderopvang en is lid van BOinK: Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

  • OC: Beleid, veiligheid en gezondheid
  • OC: Gevraagd en ongevraagd advies geven
  • OC: Activiteitencommissie
  • Aangemeld bij de Klachtenkamer en BOiNK

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar commissie@hadassakdv.nl

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame