Peuterochtendgroep Safari

Peuterochtendgroep:

  • Bouwstenen van het karakter
  • Ontwikkelen en leren samenwerken
  • Rol in groep ontdekken
  • VVE Startblokken van Basisontwikkeling en spelenderwijs

Toepassen

In deze groepen leiden we de kinderen van onderzoeken naar toepassen. De rust, de veiligheid en de geborgenheid hebben een goede basis gelegd voor de gezonde ontwikkeling. Samen met de ouder(s) gaan we van hieruit werken aan de bouwstenen van het karakter.

Ruimte om te ontwikkelen

Onze leidraad hierbij is de Bijbel, Galaten 5:23 ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Dit vraagt van de ruimte dat de kinderen zich in deze vrucht kunnen ontwikkelen. Er wordt in de ruimte met hoeken gewerkt waar de peuters in groepjes van 2 of 4 samen leren spelen. Een kind kan ook heerlijk alleen bezig zijn in bijvoorbeeld de leeshoek.

Spelenderwijs VVE: Startblokken van Basisontwikkeling

Tijdens kringmomenten leert de peuter om in de grote groep zijn rol te ontdekken. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om te praten, te luisteren, te helpen of te wachten.

Er is ruimte om creatief en spelenderwijs te leren. Deze ruimte is de wereld in het klein. Er wordt samen met de kinderen gebouwd aan bijvoorbeeld een woonkamer, een winkel, een garage of een tuin. Door middel van rollenspel kunnen de peuters de volwassenen nadoen. Dit helpt hen om de wereld om zich heen beter te begrijpen. 

Hadassa werkt met het ontwikkelingsgerichte VVE- (voor- en vroegschoolse educatie) programma Startblokken van Basisontwikkeling. Bij dit programma wordt de ontwikkeling van kinderen op speelse wijze gestimuleerd. Spel is de basis en de pedagogisch medewerkers spelen mee op het juiste moment. Door middel van spel zijn kinderen onder andere bezig met taal en woordenschat.

Er is gekozen voor Startblokken van Basisontwikkeling omdat spel aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Dit zien we Jezus ook doen als Hij ons iets wil leren. Hij vertelt in gelijkenissen om aan te sluiten bij onze belevingswereld. Ook zien we dat Jezus Zijn discipelen onderwijst door ervaringen. Hij doet het voor, zij mogen het nadoen en vervolgens worden ze uitgezonden. Dit principe past bij de missie van Hadassa en sluit aan bij dit programma.

Het gaat in deze groep niet alleen om het eindeloos spelen maar om het spelenderwijs verantwoordelijkheid leren dragen voor jezelf, je naasten en je omgeving.

De kinderen worden betrokken bij de huishoudelijke taken van de pedagogisch medewerkers. Zo dekken we de tafel samen en ruimen we samen af. 

Na het eetmoment wordt er in de kring afscheid genomen en mogen de peuters om 12:45 weer worden opgehaald.

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame