Visie, missie en kernwaarden

Kernwaarden:

  • Gemaakt voor relatie
  • Geloven in elk kind
  • Iedereen kostbaar en uniek
  • Een kinderopvang met passie
  • Partner in opvoeding

Visie

Elk kind is een geschenk van God. Dat staat in Psalm 127:3.

Bij Hadassa willen wij voor hen een omgeving creëren waarin God centraal staat. Waar er liefdevolle grenzen worden geboden en waarin het kind spelenderwijs leert door te ontdekken en ervaren. Zo kan hij of zij tot bloei komen, om uiteindelijk als volwassenen anderen tot groei en bloei te brengen. En waar mensen groeien en bloeien, zijn zij aanstekelijk!

Missie

Opvoeden is een hele klus. Maar meer dan dat: opvoeden is een opdracht! Voor u als ouder(s) en ook voor ons als partner in de opvoeding van uw kind(eren). Deze opdracht luidt: breng hen zo groot dat zij rekening met God leren houden en zijn geboden onderhouden (Deuteronomium 6: 5-7). Hierin spelen wij als volwassenen een rol van levensbelang. Wij horen het respect voor en de liefde van de Heer te weerspiegelen. Het liefdevol leiden van kinderen vraagt iets van ons. Het vraagt ons om in alles een voorbeeld te zijn; het leven met God in de praktijk voor te leven.

Wij geloven dat een kind wat opgroeit met respect voor God en liefdevolle grenzen een kind is dat verantwoordelijkheid leert dragen voor zijn eigen gedrag en zijn omgeving. Ook leert het kind rekening te houden met God en zijn naasten.

We zien graag onze kinderen groeien en bloeien. Daarvoor is zaaien nodig. Opvoeden is een langdurig proces van zaaien en oogsten. Wat we vandaag zaaien, zál opkomen, maar wanneer weten we niet. Daarom zaaien we in geloof. Wat eens wordt gezaaid, zal opkomen en bloeien in onze kinderen!

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame