Werkwijze

Christus Centraal

In onze visie staat beschreven dat we een omgeving willen creëren waarin Christus centraal staat. Vanuit daar en vanuit onze samenwerking met High Light is onze werkwijze Christus Centraal ontstaan. Deze vloeit door alle lagen van de organisatie, van medewerker planning tot pedagogisch medewerker. We bewerkstelligen hiermee een eenheid in Christus en een levende relatie met Hem in al onze functies en taken.

Ons moederbedrijf Bloei! traint niet alleen ons eigen personeel in deze werkwijze, maar biedt ook trainingen en een opleiding aan om Christus Centraal te werken in onderwijs, opvang en opvoeding. De pedagogisch medewerkers passen deze werkwijze toe in onder andere de activiteiten per doelgroep. 

Baby/dreumes

Op de baby-en dreumesgroepen wordt er veel gezongen. We geloven dat door de mond van zuigelingen en kinderen God in beweging komt (Psalm 8:3).

Peuters

De peuters leren we om God te betrekken bij het dagelijkse leven. We brengen hen bij Jezus, zoals Hij van ons vraagt in Marcus 10. Hierdoor leren zij zelf de weg naar Hem te vinden.

BSO

De kinderen van de BSO onderzoeken naar wat God van hen vraagt en hoe wij anderen kunnen helpen. We ondernemen activiteiten in de buurt om zo naar anderen om te zien. Op deze manier leren we hen het grootste gebod in praktijk te brengen. 

Copyright © 2024 - Hadassa Kinderopvang - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame